หจก.พิชัยยุทธคอนสตรัคชั่น

Construction & Design

เกิดจากทีมงานสถาปนิก มัณฑนากร และวิศวกรรุ่นใหม่ ที่รวมกลุ่มให้บริการด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม งานตกแต่งภายใน งานก่อสร้างอาคารทุกประเภท งานระบบไฟฟ้า ประปา ระบบปรับอากาศ,วงจรปิด โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ มาตั้งแต่ปี 2554 ได้รับงานว่าจ้างรับเหมาหลายโครงการ ทุกโครงการจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณภาพงาน การขออนุญาตก่อสร้างอย่างถูกต้อง General Data

Read More
รับก่อสรัางและดีไซน์